บริษัทตรวจสอบบัญชี ARIA

สมาชิกเหล่านี้เป็นนักบัญชีที่ได้รับการรับรอง มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางด้านการจัดการเก็บภาษี
เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสหรัฐอเมริกา และยังประกอบด้วยผู้ตรวจสอบการทุจริตที่ได้รับการรับรอง เป็นต้น ซึ่งเราทำงานกันอย่างหนักทุกวัน ในฐานะที่เป็นบริษัทตรวจสอบบัญชีที่สามารถตอบสนองความเป็นสากลของการบัญชีได้อย่างรวดเร็ว
นอกเหนือจากการตรวจสอบทางกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติเครื่องมือทางการเงินและการแลกเปลี่ยนภายในประเทศแล้ว เรายังได้เริ่มดำเนินการเกี่ยวกับ IFRS ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท ในปี พ.ศ. 2549
และได้เตรียมการตรวจสอบเข้าหุ่นจดทะเบียน ซึ่งเป็นตลาดเกิดใหม่ในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน AIM และได้ใช้การตรวจสอบของ IFRS ในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ เป็นปรึกษาเกี่ยวกับ IFRS
เรายังได้รับความสามารถและประสบการณ์ด้านการบัญชีระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
(ตีพิมพ์หนังสือ “คู่มือการใช้งาน IFRS ที่สามารถนำมาใช้ในทางปฏิบัติจริงได้” “IFRS Introduction Guide for Practical Use”)
นอกจากนี้เรายังได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากสำหรับการประเมินที่เหมาะสม (Due intelligence) ของบริษัทในประเทศและต่างประเทศ
ปัจจุบันเรายังมีส่วนร่วมในการตรวจสอบบัญชีต่างประเทศ โดยเป็นการตรวจสอบบัญชีบริษัทลูกของบริษัทญี่ปุ่น นอกจากนี้เรายังสามารถรองรับภาษาภาษาไทยได้ จากผู้เชี่ยวชาญสองภาษา

ประวัติองค์กร

 • บริษัทตรวจสอบบัญชี ARIA
 • ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
 • หุ้นส่วนอาวุโส
  ฮิเดโตชิ โมเทกิฮิเดโตชิ โมเทกิ
  ยาสุยูกิ ยามานากะยาสุยูกิ ยามานากะ
 • Hamamatsucho-Square BLDG. 15F 1508-5,
  1-30-5 Hamamatsucho, Minato-ku, Tokyo 105-0013
 • โทร : +81-3-5777-0288แฟกซ์ : +81-3-6452-8755
 • อีเมล์ : info@aria-audit.or.jp

วิธีเข้าถึง

Hamamatsucho-Square BLDG. 15F
1508-5, 1-30-5 Hamamatsucho,
Minato-ku, Tokyo 105-0013

โทร : +81-3-5777-0288
แฟกซ์ : +81-3-6452-8755

แผนที่ Google map